Udimljavanje

Udimljavanje

Kad pogledaš izbliza (uoštravanjem fokusa), svi smo različiti… detalji nas čine posebnima. To ipak ne znači da nismo ujednačeni. Čim odmakneš sliku, ili sebe od slike, vide se neke pravilnosti koje nas svode na sledeće – vrlo smo opet slični. Šta ćemo onda...
Sakrij da otkrijem

Sakrij da otkrijem

Ri­jet­ko ko­ja di­sci­pli­na je pro­šla put od iz­ru­gi­va­nja, potom vucanja do sa­mog vr­ha – kao što se do­go­di­lo sa fi­zi­og­no­mi­kom. Zovu je i “ubicom taj­ni”, “lovcem na in­tim­nost”. Uvidom u pro­mje­ne na li­cu i iz­mje­na­ma...
Lice ljubavi

Lice ljubavi

Ni po čemu… ni po čemu nije moglo da se zaključi da je uznemiren. Bez trzaja, nema damara. Pogled čist, besprekoran. Vilica stegnuta. Šaka uhvatila zglob šake, pa obje položene iza – u dno leđa, natjeravši torzo da se isprsi –  pa su lente ljepše...
Prikrivanje

Prikrivanje

Iako se u široj eksplikaciji ljudskog karaktera sve više izbjegava dualitetni princip da je neko introvertan ili ekstrovertan (jer, pitanje je da li je iko isključivo samo prvo ili drugo; i zašto ih pobogu suprotstavljamo?) – jedan oblik opstaje kao svojevrsna...
Za koga dišeš

Za koga dišeš

 Da vam kažem… rvanje sa izrazima i što smislenijim rečeničnim lajsnama i danas traje… Traganje za tkaninom od najprirodnijih riječi, i materijalima koji se ne gužvaju nakon prvog čitanja – ne prestaje. Jer, ima toliko stvari koje su neophodne, i...