Ples gaženja

Ples gaženja

A sa`ćemo da zađemo u mehanizam, čija primjena je daleko jednostavnija od objašnjenja… Tako je i sa osnovama opismenjavanja – lakše je djecu naučiti iscrtavanju slova, nego pisanju doktorata. Pa se i to rutinom obrazovanja savlada. Zato ćemo i krenuti od...
Crvena obala

Crvena obala

Negdje u dnu istorije, gdje riječi uveliko bježe od činjenica, postoji poslednji marker… konačna granica. Zovu je – Crvena obala. Tu su se mitovi učvorili oko naroda kojih više nema… odatle su preci svih predaka. Tragovi o vjerovanjima što su svijet...
Prazna suza

Prazna suza

Držeći se gustih sjenki uza zid, prelaze ljudi doba, spotičući se mahom o sebe… neko preživi dišući što tiše, drugi se odšunjaju, pa gmižu po strani krijući dupe. Najčešće, oni koji se domognu visine, laju i nose sjekire, bucaju meso s djece i ne brišu...
Pepeo empatije

Pepeo empatije

Što se čovjek više kupa, više bazdi. Uviđate u izrečenom izostanak logike, ali slutite da se nešto drugo s brda valja. Kompulsivna rutina drljanja kože i svakodnevno ribanje kose nije doprinijelo duševnoj svježini… čak i obrazi razvili imunitet, pa se teško...
Bon vivant

Bon vivant

Nježni su tabani – no, ako je čovjek duže vremena bosonog – teren će učiniti da koža ojača, ogrubi. Okolina dovodi do adaptacije, takozvane šildizacije. Dovešće, kažu, do samozaštite. Proces jeste reverzibilan, ali neuporedivo duže traje. Nježnost se teško...