Ranjeni raj

Ranjeni raj

Ovo se zapravo dogodilo krajem avgusta 2017. godine. I, bogami, izdržao sam neko vrijeme da je ne stavim na papir i ispričam svima… Kada je kolumna konačno objavljena u “Danu” – negdje početkom 2018. – vrlo brzo je postala jedan od...
Kamen je rekao

Kamen je rekao

Okhla – fermentisane masline i cimet… od tog mirisa želudac je ječao, tražio da se izvrne i izriga. Ali, zamandalio je vilice, i dopustio da ga premažu njime. Jer, tako samo izuzetna sreća miriše. Zato udiši cijelim grlom i plućima, idiote! (reče sebi) Ovo...
Oporavak superheroja

Oporavak superheroja

Salvator Mundi – ili Spasilac svijeta, latinski je termin često korišćen u ikonografiji – kao prikaz Sina Božjeg. Renesansno doba je izrodilo brojna umjetnička djela (slike) na kojima Isus drži blistavu sferu koja – prema nekim tumačenjima –...
Antička zola

Antička zola

Perplexity ind – ili perpleksija inde je još jedan iz serije termina/definicja kojeg su nekim slučajem zaobišli fenomenološki rečnici sa prostora nekadašnje Jugoslavije – a ukazuje na veoma intenzivno stanje, koje se često neevidentirano provuče....
Vrati me

Vrati me

Trčala je, spoticala se, padala, ustajala… pokušavala da razazna kuda… ali, kletna kiša i vjetar nisu dozvoljavali umu da shvati gdje je kuća. Jezik noći grizao je goli dio tijela. Ruke joj bjehu modre od leda. Haljina bješe na više mjesta rascijepana i...
Zatureni načini

Zatureni načini

Procjene talenata, i klasifikacija predispozicija kod čovjeka, pripadaju setu multidisciplinarnih provjera koje zapravo podrazumijevaju sledeće – uočiti kakve mogućnosti čeljade posjeduje. Pristupi su različiti, ali svi oni nose zajednički kvalifikativ –...
Bogovi

Bogovi

Ogroman dio broda, struktura (sonda) sa prikopčanim modulima, držala je stabilnu poziciju nadomak Encelada – Saturnovog mjeseca. Sa matične stanice (udaljene nekih desetak kilometara) pratili su životne parametre majmunice u toj masivnoj mašineriji. Prošlo je...
Katran

Katran

Suzdržanost u definisanju zla, koštalo je nauku mnogih instrumenata koji su mogli biti razvijeni – a ostali su u začetnoj fazi – neki čak odbačeni, što je opet, dopustilo malemorfiji (demonskim formama) da djeluju nesputano. Ima ih svuda, umotani u...
Eliksir smisla

Eliksir smisla

Negdje, u mekom trbuhu svemira, taman tamo gdje prislutiš da se svemir završava (a zapravo, tu se tek naglo račva) leluja ogromna planeta. Gali u mlijeku ugodnih plima – poput sitog mladunčeta, umotanog u kolijevci od oblaka, zaljuljana na strujama sa ugašenih...
Kovalno stanje

Kovalno stanje

Poznate su mnoge klasifikacije, razne fascikle su osmišljene… sve treba negdje da pripada, i svemu se traži ime. Ali jedna “mre” od nepominjanja, pride izuzetno važna – podjela ljudi na konstruktore i destruktore.             Često nazivana grubom,...
Bohater

Bohater

Udovolјivač (pleaser) – termin koji je, sve su prilike, prvi put ozvaničen u radovima Roberta Dala. Vrlo brzo je zašao u biheviorističko deskriptivnu (profiličarsku) zonu i dobio, ne jednu, već dvije definicije. Žuti udovolјivač – podrazumijeva osobu koja...
Lijepa jagnjad

Lijepa jagnjad

Tamo gdje su katuni rasuti po padinama, gdje se rađaju najljepša jagnjad, a pravi najukusniji sir, onaj lisnati… tamo je put do dva stjenovita zuba – Mali i Veliki Žurim. Onud, drugačiji mir teče. Nema pjesnika koji to može da preusti srcem.            ...
Pet navoja

Pet navoja

Tri, možda čak četiri godine prođoše od kada je objavljena priča o Aldijaninom čvoru. Čitanost i popularnost te kolumne je bila neočekivano velika… i niko nije mogao da predvidi da će biti, pa… “vidovita”. Danas, kada se svako čeljade prelama...
Praunuče

Praunuče

Stopala su prestala da pridržavaju pod. Ruke joj skliznuše sa dovratka. Tijelo naredi da se prostre i propadne u bezdan. Samo da nestane. Odmah! Sva je stala u njegove oči… a od njih je dopirao pogled sladi, pogled gada. Pronašao je! A mislila je da je utekla....
Skorup i žvake

Skorup i žvake

Pažljivo je slušala direktorov uvod. Tek što su se upoznali (nema ni pet dana), a već je dva puta morala da dolazi na razgovor. Pribojavala se da će ovo, možda biti i poslednji. Kancelarija je mirisala na žvake, iz svakog ugla je virio paketić… neki sa...