Drudov učenik

Drudov učenik

Jedini sam koji je postao drud, a da nije morao da ubije druda drugog. Zvali su me Redovnik od Šišarke – jer sam moć uspio da vežem za smrču. Život me poslužio najbolјe što je umio, a da mi ruke nisu bile krvave… možda je moglo lakše, ili stranputičnije,...
Plavi um

Plavi um

Čovjekov mozak je u stanju da upije na milione podataka svakog dana… Čak i kada smo umorni, ne prestaje sa gomilanjem i analiziranjem. Svaki detalj se uredno smješta u perceptivne hangare. Ne postoji zrno dima iz života koji um nije umemorisao. Međutim, veliki...
Mefisto i san

Mefisto i san

Postoji to mjesto. Od urlika i kazne. Sablasnog naziva. Sakralno. Gdje ništa što je od kosti ne može da istraje. Ne priziva se. Ne promišlja se. Nešto iz krvi šapće – „kloni ga se“. Rijetki se njime bave. Ukleto i drevno. Staro koliko i svijet… možda od njega i...
Ljubičasta

Ljubičasta

Humka, na južnoj strani groblja – sa svega nekoliko kamenih stubića… i jedva vidljiva ploča. Ugravirana slova: O koncu mraka… kad zaćuti miris ljudi, a zaurla vonj đavola… u uglu čekanja… odavno piše, a zauvijek će da stoji –  moja...
Za Elijusa

Za Elijusa

Ostalo je… možda su slagali, ali ostalo je. Rekli su mi da bagremovi osjećaju jedni druge. Žile korjenske su mogle da pređu duge kilometre, dok se sa najudaljenijim ne isprepletu. Tako su komunicirali, tako su rasli… tako su se čuvali… i umirali. Bio...
Među Troklocima

Među Troklocima

Rat. Odvratna, dangubno gubava pojava. Miris iznutrica, bojište, panciri, iskidana grla… učine da pomisliš… kakvi pomisliš… ubijediš sebe da povratka u mir više nema. Nikada. Naš rat je počeo odavno, i ne pamtim više ko sam… znam samo da vitlam...
Deka

Deka

Cokotavi. Tako su ga zvali. Zbog jezika kojim je stalno dodirivao usne dok diše. Drugi kažu zbog neujednačenih koraka koji su strugali cipele. Imao je razne nazive… ali  mu nisu znali ime. A zvao se… Nije ni bitno. Nećete ni zapamtiti, sve i da napišem....
Molitva

Molitva

Kao psina… odrta i gladna… prepričala se preko dola, zahvatila brdo – pa stomakom nalegla povrh sela. Ne zna se ko je crnji – mahala ili ta martovska, škrbava noć. Bunar, iz kog odavno ne dopire voda, osim smrada nekog debelovjekovnog –...
Filokalist

Filokalist

Dešifrovanje duše, najteža je kripto zamka od postanja… Razumijevanje najfinijih navoja ličnosti predstavlјa krajnju destinaciju sveg lјudskog truda. Umjetnost, nauka i vjera – za cilј imaju spasenje. Svaka polazi od različitih stanovišta: umjetnost pruža...
Mjesec u ribama

Mjesec u ribama

Ta kristalna jasnoća jezera. Dotače površinu jezikom… Znači, smrt ipak ima ukusa… Suza napusti dušu i skliznu u tragovima. Čudesne li scene. Bijeli lav, i mrak vode što nije tekla. Čekao je da zaspi poslednja zvijezda, i da zađe u sag jezera. Onda je...
Neobičan slučaj

Neobičan slučaj

Nije bila ono što je očekivao da će zateći. Kiša je spirala svjetlost sa uličnih lampi i gonila pljusak ka utrobi mraka. Patrolna kola su bila posvuda… pet ili šest vozila čak, koliko je mogao razaznati. Noć nije smjela samo jedno mjesto da proguta…...
Krug oko Mjeseca

Krug oko Mjeseca

Nađe je usred vrta, bosonogu i mokrih krajeva haljine. U ruci je držala sandale, podigla čelo put neba i zatvorenih očiju mrmljala. Napomenuli su mu da je svojeglava. – Gospođo Zorka! Ajte ovamo! Uskoro se završava ručak. Pogleda ga otškrinutih kapaka. Imala je te...
Daimon

Daimon

Daimon – starogrčki naziv za spiritno biće koje se vezuje za dušu koja je drugačije nivelisana… Hronike kazuju o rijetkima što su pored sebe imali daimona, kao vid zaštite, kao sukrvnika… kao izdvojeno, ali isto srce u dva tjelesna iskoraka. Bilo je...
Šake

Šake

—– 237. godine nakon nastanka svijeta  – Gurnite to govno ispod luka! – starac zapovijedi. Nekoliko mladića munuše laktovima čovjeka u vezovima. Ovaj se zaljulja, umalo spotače, ali se vješto osovi i iskorači ispod velike stijene koju su pridržavala dva...
Za dva dana

Za dva dana

Počelo je kad je bio dijete. Podlac iz četvrtog ga zumnuo šakom u lice. Onako uplakan, oboren, uzviknu mu “Kako si pokvaren! Tebi će majka da umre za dva dana, samo da znaš!”. Debeli siledžija počasti ga nogom u stomak i ode orošen trijumfom snagatora....