Kejn efekat

Kejn efekat

Odveslali su do sredine jezera. Osvrnuo se ka obali – kad je bio siguran da nema nikoga, izvuče telefon i baci ga u vodu. Dade mu znak da uradi isto. – Mislim da je bezbjedno. – Pričaj. – riđa glava na širokom vratu prozbori, uvježbano...
Janteloven

Janteloven

I dalje njegujemo Janteloven. Prenosimo ga sa koljena na koljeno, iz pogleda u oko… Nisu uspjeli da nam ga otmu.  Da bi shvatili šta je, moramo dotaći sjever Evrope. Skandinavija nam je neophodna – jer mu je bila kolijevka. Tako prostrana i neobična teritorija...
Badži Lola

Badži Lola

U književnim riznicama, mnoge priče su zaplamtjele zahvaljujući umješnosti autora… ali malo ko se pitao da li su zbilja bile njihove. Vrijeme posrče guste godine, pratiti porijeklo neke ideje postalo je manje-više besmisleno. Djela se pamte, ali ne i oni koji su...
Kamforfil

Kamforfil

Kamfor, tvar koja nije nepoznata prosvećenijim ljudima. Smolasta materija, bijele boje, neobično prozračne strukture i snažnog eteričnog mirisa – skoro da rashlađuje prilikom udisanja. Dobija se iz zimzelenog kamforovog drveta. Čuva se u bočicama ili staklenim...
Drudov učenik

Drudov učenik

Jedini sam koji je postao drud, a da nije morao da ubije druda drugog. Zvali su me Redovnik od Šišarke – jer sam moć uspio da vežem za smrču. Život me poslužio najbolјe što je umio, a da mi ruke nisu bile krvave… možda je moglo lakše, ili stranputičnije,...
Plavi um

Plavi um

Čovjekov mozak je u stanju da upije na milione podataka svakog dana… Čak i kada smo umorni, ne prestaje sa gomilanjem i analiziranjem. Svaki detalj se uredno smješta u perceptivne hangare. Ne postoji zrno dima iz života koji um nije umemorisao. Međutim, veliki...
Mefisto i san

Mefisto i san

Postoji to mjesto. Od urlika i kazne. Sablasnog naziva. Sakralno. Gdje ništa što je od kosti ne može da istraje. Ne priziva se. Ne promišlja se. Nešto iz krvi šapće – „kloni ga se“. Rijetki se njime bave. Ukleto i drevno. Staro koliko i svijet… možda od njega i...
Ljubičasta

Ljubičasta

Humka, na južnoj strani groblja – sa svega nekoliko kamenih stubića… i jedva vidljiva ploča. Ugravirana slova: O koncu mraka… kad zaćuti miris ljudi, a zaurla vonj đavola… u uglu čekanja… odavno piše, a zauvijek će da stoji –  moja...
Za Elijusa

Za Elijusa

Ostalo je… možda su slagali, ali ostalo je. Rekli su mi da bagremovi osjećaju jedni druge. Žile korjenske su mogle da pređu duge kilometre, dok se sa najudaljenijim ne isprepletu. Tako su komunicirali, tako su rasli… tako su se čuvali… i umirali. Bio...
Među Troklocima

Među Troklocima

Rat. Odvratna, dangubno gubava pojava. Miris iznutrica, bojište, panciri, iskidana grla… učine da pomisliš… kakvi pomisliš… ubijediš sebe da povratka u mir više nema. Nikada. Naš rat je počeo odavno, i ne pamtim više ko sam… znam samo da vitlam...
Deka

Deka

Cokotavi. Tako su ga zvali. Zbog jezika kojim je stalno dodirivao usne dok diše. Drugi kažu zbog neujednačenih koraka koji su strugali cipele. Imao je razne nazive… ali  mu nisu znali ime. A zvao se… Nije ni bitno. Nećete ni zapamtiti, sve i da napišem....
Molitva

Molitva

Kao psina… odrta i gladna… prepričala se preko dola, zahvatila brdo – pa stomakom nalegla povrh sela. Ne zna se ko je crnji – mahala ili ta martovska, škrbava noć. Bunar, iz kog odavno ne dopire voda, osim smrada nekog debelovjekovnog –...
Filokalist

Filokalist

Dešifrovanje duše, najteža je kripto zamka od postanja… Razumijevanje najfinijih navoja ličnosti predstavlјa krajnju destinaciju sveg lјudskog truda. Umjetnost, nauka i vjera – za cilј imaju spasenje. Svaka polazi od različitih stanovišta: umjetnost pruža...
Mjesec u ribama

Mjesec u ribama

Ta kristalna jasnoća jezera. Dotače površinu jezikom… Znači, smrt ipak ima ukusa… Suza napusti dušu i skliznu u tragovima. Čudesne li scene. Bijeli lav, i mrak vode što nije tekla. Čekao je da zaspi poslednja zvijezda, i da zađe u sag jezera. Onda je...
Neobičan slučaj

Neobičan slučaj

Nije bila ono što je očekivao da će zateći. Kiša je spirala svjetlost sa uličnih lampi i gonila pljusak ka utrobi mraka. Patrolna kola su bila posvuda… pet ili šest vozila čak, koliko je mogao razaznati. Noć nije smjela samo jedno mjesto da proguta…...