Pomjeri lakat

Pomjeri lakat

Još su ga stari Grci zvali – životni lakat. Ukazujući na činjenicu da čeljade posjeduje tačku oslonca sa koje posmatra sveukupnost. Prosto se nalakti, te taj ugao vremenom preraste u makaze, koje sijeku nailazeće odluke i spoznaje. Preciznije, svaki čovjek istu...
Gužva nepristiglih

Gužva nepristiglih

Svakorodne kvalifikative davaše planeti – poslednji u nizu glasi “živimo u svijetu samotnih”. Teorija je mnogo. Niti jednom napisanom retku ne fali istine. Kad već osvijestismo razloge zbog kojih se držimo uz zid, zašto se onda ne pomjeramo? I, još...
Zbog sebe

Zbog sebe

I miris u kući se promijenio, a nije prošlo ni nekoliko dana. Sva ona primitivna zvonjava i krvoločne sjenke kojih se sjećala… sve se izgleda iscijedilo i isparilo. Uteklo za njim. Uđe u auto, udahnu napola (ne ide joj se tamo), nagazi i jurnu niz ulicu....
Samo ti riljaj

Samo ti riljaj

Egoizam. Svako li ga nosi, a? Stav o sebi toliko luksuzan da ne vrijedi prebijene pare. No, ima on jednog daleko grđeg rođaka. Da li ste čuli za hugsteizam? Stanje teškog samoljublja. Onaj koji ga posjeduje ne cijeni nikoga, a ako je u prilici, bez ustezanja će baciti...
Pad ptica

Pad ptica

Ne liži kantu za smeće. Formulacija koju sam davno zapisao kada smo obrađivali dubokorascjepni segment “intenzivnih pseudoautoriteta”. Vjerovatno jedna od najza.ebanijih dušolomki naše podsuknje čovječanstva. Jer, na Balkanu se time niko nikada nije bavio,...
Bogomoljkino ćutanje

Bogomoljkino ćutanje

“Molimo da dokument bude sakstinktalan”. Ova formulacija je rijetka, obično se nalazi u zahtjevima kada se traži hitan odgovor ili se piše važan izvještaj o stvarima od nacionalne (ili različitostepene) bezbjednosti. Skoro se nikad ne može naći u klasičnoj...
Kome pripadaš

Kome pripadaš

Postoje dva oblika krivice: objektivna i subjektivna. Prva je očigledna, prepoznata, utvrđena i snosi konkretne posljedice (sud, osuda i kazna)… Subjektivna je “lizijerna”, neuhvatljiva i uvijek se tiče čovjekovog moralnog kompasa (brkaju je sa...
Ko te šta pita

Ko te šta pita

Brojevi i slova. Sve je brojivo. Sve je iskazivo. Takozvani “aksiom odgovorivosti” (ili, postavi pitanje – odgovor mora postojati). Opet, sve je nedorečeno, i svemu fali postojan rezultat. Opet aksiom, ali ovaj je poznat kao “zakon...
Dvije Teodore

Dvije Teodore

Supruga vizantijskog cara Justinijana Prvog je kroz istoriju ostala upamćena kao jedna od najsposobnijih vladarki iz sjenke koju je svijet imao. Istoričari su se često poigravali njenim porijeklom (tvrdeći da je niskog roda), nespretno pokušavajući da zametnu...
Sve od leda

Sve od leda

Nemušti govor – ili snaga izgovaranja nijemih (magijskih) riječi. Prema vjerovanju mogli su da ih čuju svi čija srca nisu ispunjena kostoždernim tragovima grijeha. Preci ovdašnjih kultura govore o njemu kao o jeziku kojeg su upravo ljudi unakaradili –...
Svjetlost i čistina

Svjetlost i čistina

Prethodna kolumna je privukla srčanu pažnju… toliku, da ste je učinili najčitanijim tekstom od početka dvadeset druge, pa me doveli do slatke zabune. Da li to znači da nam elan za pojmovnim smislom postaje posebno važan? Ili ste prosto sjajna publika, koja umije...
Orošena slova

Orošena slova

Ersa – ime starogrčke boginje rose. Ipak, mitološka građa o njoj je oskudna, tanka… pa se i vodi rasprava kako je svrstati međ božanstva titanskih promjera. Danas se ersaotom smatra ono lice koje posjeduje kapacitet “stvoriteljstva”, ali...
Brat i sestra

Brat i sestra

Ja ovo ne mogu. Trčala je ka jezeru. Nazire se. Ja ovo ne mogu. Trčala je ka mjestu gdje će odustati, i vratiti sve darove. Ja ovo ne mogu. Trčala je u hrapavoj obući, strgnuvši narukvice i ogrlicu što je nekad jednom stekla… trčala je, pa naglo ukopa tabane....
Nečije čedo

Nečije čedo

Opi je užitak. Zelena gora pod debelim jorganom, a sunce izlizalo koru snijega, pa ga usjajilo. Nema razglednice niti ukusa što se s ovim moglo porediti. Držala je prozor otvoren, sve do momenta dok nisu stigli do gostione. Onda prigušena prostorija preuze...
Iznajmljeni ljudi

Iznajmljeni ljudi

Jednostavnost. Tako prosta, često neizvodljiva. Najljepši harmonijski nizovi u muzici su zapravo (uvijek) izuzetno jednostavani. Previše momenata mora da se posloži, a genijalnost kompozitora je ključna u toj raboti. Jednostavnost zapravo i nauci godi. Koliko god...