Ranjeni raj

Ranjeni raj

Ovo se zapravo dogodilo krajem avgusta 2017. godine. I, bogami, izdržao sam neko vrijeme da je ne stavim na papir i ispričam svima... Kada je kolumna konačno objavljena u "Danu" - negdje početkom 2018. - vrlo brzo je postala jedan od najčitanijih tekstova na ovdašnjim...

Kamen je rekao

Kamen je rekao

Okhla - fermentisane masline i cimet... od tog mirisa želudac je ječao, tražio da se izvrne i izriga. Ali, zamandalio je vilice, i dopustio da ga premažu njime. Jer, tako samo izuzetna sreća miriše. Zato udiši cijelim grlom i plućima, idiote! (reče sebi) Ovo je počast...

Oporavak superheroja

Oporavak superheroja

Salvator Mundi - ili Spasilac svijeta, latinski je termin često korišćen u ikonografiji - kao prikaz Sina Božjeg. Renesansno doba je izrodilo brojna umjetnička djela (slike) na kojima Isus drži blistavu sferu koja - prema nekim tumačenjima - predstavlja ili zemlju ili...

Antička zola

Antička zola

Perplexity ind - ili perpleksija inde je još jedan iz serije termina/definicja kojeg su nekim slučajem zaobišli fenomenološki rečnici sa prostora nekadašnje Jugoslavije - a ukazuje na veoma intenzivno stanje, koje se često neevidentirano provuče. "Obična" perpleksija...

Vrati me

Vrati me

Trčala je, spoticala se, padala, ustajala... pokušavala da razazna kuda... ali, kletna kiša i vjetar nisu dozvoljavali umu da shvati gdje je kuća. Jezik noći grizao je goli dio tijela. Ruke joj bjehu modre od leda. Haljina bješe na više mjesta rascijepana i prljava....

Zatureni načini

Zatureni načini

Procjene talenata, i klasifikacija predispozicija kod čovjeka, pripadaju setu multidisciplinarnih provjera koje zapravo podrazumijevaju sledeće - uočiti kakve mogućnosti čeljade posjeduje. Pristupi su različiti, ali svi oni nose zajednički kvalifikativ - izrada...

Bogovi

Bogovi

Ogroman dio broda, struktura (sonda) sa prikopčanim modulima, držala je stabilnu poziciju nadomak Encelada - Saturnovog mjeseca. Sa matične stanice (udaljene nekih desetak kilometara) pratili su životne parametre majmunice u toj masivnoj mašineriji. Prošlo je više od...

Katran

Katran

Suzdržanost u definisanju zla, koštalo je nauku mnogih instrumenata koji su mogli biti razvijeni - a ostali su u začetnoj fazi - neki čak odbačeni, što je opet, dopustilo malemorfiji (demonskim formama) da djeluju nesputano. Ima ih svuda, umotani u civilizovane folije...

Eliksir smisla

Eliksir smisla

Negdje, u mekom trbuhu svemira, taman tamo gdje prislutiš da se svemir završava (a zapravo, tu se tek naglo račva) leluja ogromna planeta. Gali u mlijeku ugodnih plima - poput sitog mladunčeta, umotanog u kolijevci od oblaka, zaljuljana na strujama sa ugašenih...