Uspavanka na rukama

Krajem 17. vijeka u sivim brdima Zatrpani u jami, većina mrtvi, neki poluživi… Bačeni da se jedanak smrznu, a docnije u istom gnoju stope. Uglavnom žene, ali i stariji muškarci. Rascijepanih grla, prosutih utroba… od oštrica mrkooke vojske ljutog age, što...

Davno, a nije

Vi ste možda čuli bolje, ili upamtili pametnije. Moje uspomene na nju su kao žice sa hitre vode. Varljive. Prozračne. Ali i takve zapinju, kada ih taknem. Sad treba da je ponovim. Neće ići lako… pa opet, priča ide ovako…  * * *             Davno, davnije...

Iz gnijezda

Gurnuo je vrata za sobom. Ništa se nije mrdalo. Kroz dugački hodnik otegao se zaostali smrad lovačkih pasa. I dalje ih pušta u kuću. Krenu put kuhinje, pa se u sebi osmijehnu “ne bi taj nikad bio tamo”… Ispe se stepenicama do one grdne, velike...

Poslednja salsa

Procjep u mislima, i bol što je u glavi – a nije glavobolja. Noć slijepljena po ivicama svemira, od one buđave vlage što nikako da se isplače. Nije mu se to radilo, ali hej… koračao je dalje, i nije krivudao. Alkohol je bio u krvi… ali je blijedio....

Šta smo sve saznali

Eh, kad se spoje brzopotezna tehnologija (Internet) i umoslabašna nejač jakih vilica – pa im daš pandemiju. Evo šta smo sve saznali i dobili od pučanstva. Prvo je rečeno da djeca ne obolijevaju. Pa da ne obolijevaju ni pušači. Pa su kasnije utvrdili da djeca ipak...

Gorka čokolada

“Sve vrijeme moraš izgledati kao da ćeš biti krunisan, makar okončao pogubljenjem.” Ova rečenica, i samo ona, postala je mermerni platir za mnogo toga što decenijama u pristupu čovjeku ne valja. Izrečena je sedamdesetih godina, od strane pogrešnog...

Zmije i laste

U moru mrtvih jezika, svega nekoliko je uspjelo da oglača sopstvene kosti i prenese prah do današnjih dana… tačnije, da očuva drevne riječi za koje ni danas nema adekvatnih zamjena. Iz nekadašnjeg Tešenava dijalekta (oblast Nigerije) uskrsnuta je samo...

Srce na ponovo

Ukiyo – ukej jo – japanska je izreka koja u direktnom prevodu podrazumijeva “plutajući svijet”. Zapravo, navlači mnogo više sličnoznačnih pantalona… a odnosi se na stanja koja su artistički ispoljavali japanski animatori; u likovno...

Vjetar i promaje

Profilisanje je u prilici da opiše specifična stanja, koja koreliraju između više humanističkih pristupa. Osvrnućemo se na dva, a dio su nous-anima sinteze (razuma i duše) – i vidjećemo gdje stanuje destrukcija. Jer, možda je nevolja zbilja u drugima… a...