Vodene rune

Vodene rune

Prvi izgovorni runski zapis glasio je "trosta". Ukazivao je na zaštitu usjeva od ptica, insekata, ognja, i bješe poslednji koji je naslijeđen od vodenih runa - a da je ispisivan na suvom (zemlji, pijesku, oglači...). Značio je "dosta!" (sa uzvičnikom). Prenos se desio...

Tovljenje bradonja

Tovljenje bradonja

Vjekovima unazad,  pa do nedavno, brada se smatrala simbolom mudrosti. Njegovao se stog sijena ispod nozdrva, kako bi okolina ukazivala veće poštovanje majmunu. Radilo se o tultu (maniru ili detalju koji nosi neki status/prestiž). Ne zna se baš tačno šta je uticalo na...

Izbjeljivanje grehova

Izbjeljivanje grehova

Zidali su ih od vulkanskog kamena, prethodno ga umočivši ispod tri loja žive vode, a poslije svilenom dlakom milovali da se pore izglačaju. Sve natenane i budno, dok ne zaćuti i poslednji rep lave... Potom bi cigle, mirisno mliječne, slagali jednu uz drugu, nametali...

Dvosjed za troje

Dvosjed za troje

I jesu suprotstavljena obrazloženja, i jesu ekskluzivne neke definicije (jedna drugu isključuju)... i bilo da razlog za "kompleksom spasitelja" tražimo u nasljeđu davne tradicije, ili pak u ranama nastalim tokom djetinjstva, nešto se uvijek podudara - ovo je jednako...

Jelena od Rose

Jelena od Rose

I dalje njegujemo Janteloven. Preniješe nam ga stari, proslijedismo ga djeci... Nikako da batalimo đavolju rabotu. Svikli se u toj navici. Da bi shvatili šta je, moramo dotaći sjever Evrope. Skandinavija nam je neophodna – jer mu je bila kolijevka. Prostrana i...

Ples gaženja

Ples gaženja

A sa`ćemo da zađemo u mehanizam, čija primjena je daleko jednostavnija od objašnjenja... Tako je i sa osnovama opismenjavanja - lakše je djecu naučiti iscrtavanju slova, nego pisanju doktorata. Pa se i to rutinom obrazovanja savlada. Zato ćemo i krenuti od grafeme "A"...

Crvena obala

Crvena obala

Negdje u dnu istorije, gdje riječi uveliko bježe od činjenica, postoji poslednji marker... konačna granica. Zovu je - Crvena obala. Tu su se mitovi učvorili oko naroda kojih više nema... odatle su preci svih predaka. Tragovi o vjerovanjima što su svijet učinila...

Prazna suza

Prazna suza

Držeći se gustih sjenki uza zid, prelaze ljudi doba, spotičući se mahom o sebe... neko preživi dišući što tiše, drugi se odšunjaju, pa gmižu po strani krijući dupe. Najčešće, oni koji se domognu visine, laju i nose sjekire, bucaju meso s djece i ne brišu sline... Kao...

Pepeo empatije

Pepeo empatije

Što se čovjek više kupa, više bazdi. Uviđate u izrečenom izostanak logike, ali slutite da se nešto drugo s brda valja. Kompulsivna rutina drljanja kože i svakodnevno ribanje kose nije doprinijelo duševnoj svježini... čak i obrazi razvili imunitet, pa se teško peru....