Upristojene misli

Upristojene misli

Davno, u prilogu jedne lokalne televizije, novinar pita vatrogasca: "Ljetnji je period i vaša služba ima pune ruke posla... Možete li nam reći šta je glavni uzrok požara?" Čovjek zaklimnu glavom, primače se mikrofonu: "Glavni uzrok požara je vatra". Time je zvjezdani...

Omiljeni dinosaurus

Omiljeni dinosaurus

Prvo da u uvodu objasnimo "šta je" i "čemu služi",  a kasnije ćemo saznati valja li. Psihosinteza je pristup pojedincu kao singularnoj (zaokruženoj) pojavi - trudi se da identifikuje dublji centar identiteta - kako bi se "lično sopstvo" što efektnije ostvarilo (ja se...

Zanos cvjetanja

Zanos cvjetanja

Odabir društvenih komuna ili smislena socijalizacija posjeduje tri pravila: Kloni se lјudi koji se raduju tuđim nevolјama; Kloni se lјudi koji misle da je njihovo mišlјenje o tebi određujuće; Kloni se lјudi koji čine da se osjećaš da je tvoj život manje vrijedan. Da,...

Osinjak u teatru

Osinjak u teatru

Nikad, ali nikad glup čovjek neće prihvatiti da je ograničen. Još "nikadije" loše čeljade neće dozvoliti da za sebe pomisli išta drugo do da je zlatousti anđeo. Intimna ubjeđenja da si "prepametan" i "predobar" su (očekivano) učestali samokvalifikativi - ali malo kod...

Očekivanja i čekanja

Očekivanja i čekanja

Takav smo narod, čekajući. Modifikovani da konstantno budemo u neriješenom statusu. Život nam se završi a da ne znamo ni da li smo početaka imali... bilo kakvog, osim rođenja. Previše "svetih ratova", važnih bitaka, previše vjere u iznenadne spasitelje (koji se ili...

Sivi ljudi

Sivi ljudi

Sivi vid - magijska sposobnost kontrole duše i tijela (mahom) kroz oči psa (orašno jezgrovita vještina, karakteristična za samo jedno genetsko stablo sjevernih naseobina, datira još prije vremena uspostavljanja vizantijskog cartsva na ovim prostorima). Varge -...

Morgana

Morgana

Društvo moje, znate li šta je "A Apex Q."? Predatorsko pitanje, koje traži neutralušući odgovor. U teoriji svaka društvena pojava mora (trebalo bi) da posjeduje makar jedno A Apeks pitanje (ono koje razotkriva anomalije)... i rešenje koje će upitnu materiju da...

Odabir poziva

Odabir poziva

Profilisanje kao tehnika, naučna disciplina, metoda se samostalno sintetiše u više različitih oblika. Tačnije, pravac im je određen prirodom zadatka. Najpoznatije je kriminalističko profilisanje. Ujedno i najkompleksnije. Citat: "Pod kriminalističkim profilisanjem se...

Žbir iz pakla

Žbir iz pakla

Lingvistički modeli unutar profilisanja su uvijek bili posebno interesantni javnosti... Malo koja nauka (kao fenomenološka deskripcija ličnosti) je ukalkulisala autentičnost određenih izraza iz velikog spektra jezika - što profilisanje čini najmanje "anglizovanom"...