Živorog

Živorog

Bituran ili živorog... tako ga pamte. Kada su naši praoci i pramajke vidali rane od kuge ili ljutog oružja, pokušavali da uteknu od demonskog otrova, da uklone kakve čini, da sačuvaju bolešljivo čedo, da se sklone od krvoloka... bili su spremni da za struk biturana...

Treptaj

Treptaj

Kožni, pokretlјivi zastori koji štite oči od uticaja iz spolјne sredine – tako medicina definiše kapke. Ljekari često obrate pažnju na njihovo stanje kada pokušavaju da dijagnostikuju probleme ili prepoznaju promjene u organizmu. Čak se kod osoba sa povišenom masnoćom...

U dlanovima

U dlanovima

Lit - svjetlost u grudima Brihante - kapija Isik - prelaz Anh - šuma zaborava * * * Iako nije radio ništa od onoga da bi mu Lit postao jak, posjedovao je najveću svjetlost u grudima koju je neko pamtio... A bilo je dosta onih koji su se dobro sjećali predanja, tu -...

Iz Minhena u Grahovo

Iz Minhena u Grahovo

Pred vama je priča koja je nastala inspirisana velikim brojem pitanja na temu koja je tako interesantna svima koji žele da se bave dušom... emocijama i stanjima koja su naoko nedokučiva (skoro pa nevidljiva). Poslušajte kako se danas i nekada čovjek susretao (susreće)...

Alma

Alma

Krazim hora - posuda u koju Bog nakuplјa molitve što ih jadni lјudi sriču. U nekim spisima je nazivaju i "kotao potreba". Na svakih osam hilјada godina, mora da je napuni do vrha, kako bi se (onako neuslišene) izlile u melem... i izliječile Gospoda. Jer... da li ste...

U nastavcima

U nastavcima

Kada prilike od čovjeka načine razbucanu marionetu, pa se ovaj osjeti ko ugrđen plastelin: bez ljepote i boja - onda njegovo beznađe, ljutnja i išklepani ponos traže galaktičko poravnanje. Ono glupo potvrđivanje od okoline. Da nisi tek tamo neka pančeta zavaljena među...

Uliks

Uliks

- Povij taj vrat! Ne gledaj me! Okrenu lice. Bi to kratak i bolan pokušaj. Obmoti nauljenih kanapa stezali su glavu i ruke - ne dajući ni najmanjem trzaju da se uprkosi. - Gdje je gnijezdo? - šib biča skubnu još jedan kaiš mesa sa leđa - Kude si ga sakrio? Kazuj!...

Erupcija

Erupcija

Toba. Jezero na Sumatri (Indonezija). Mjesto gdje su nastali prvi ljudi. Njihovi smo, i samo njihovi potomci (ako se u međuvremenu nauka ne predomisli). Prije 75.000 godina ona nije bila mirna jezerska površina - kakva je danas - već vulkan... vrlo, vrlo neobičan....

Toliko načina

Toliko načina

Razlome se. Stvari, lјudi... pa i ti sam. Shvatiš da kao cjelina nisi dovolјno dobar, snažan i spretan. Treba ti da rasteš, omoćaš i... i osvajaš? Ali kako da nastaviš sa rastom kad si to već odradio? Jesi... ali ni za šta nisi stasao. Šta osvojiti kada sve što je...