Gorka čokolada

Gorka čokolada

"Sve vrijeme moraš izgledati kao da ćeš biti krunisan, makar okončao pogubljenjem." Ova rečenica, i samo ona, postala je mermerni platir za mnogo toga što decenijama u pristupu čovjeku ne valja. Izrečena je sedamdesetih godina, od strane pogrešnog teoretičara - te...

Zmije i laste

Zmije i laste

U moru mrtvih jezika, svega nekoliko je uspjelo da oglača sopstvene kosti i prenese prah do današnjih dana... tačnije, da očuva drevne riječi za koje ni danas nema adekvatnih zamjena. Iz nekadašnjeg Tešenava dijalekta (oblast Nigerije) uskrsnuta je samo jedna... hara....

Srce na ponovo

Srce na ponovo

Ukiyo - ukej jo - japanska je izreka koja u direktnom prevodu podrazumijeva "plutajući svijet". Zapravo, navlači mnogo više sličnoznačnih pantalona... a odnosi se na stanja koja su artistički ispoljavali japanski animatori; u likovno slikovnim prikazima trebalo je...

Vjetar i promaje

Vjetar i promaje

Profilisanje je u prilici da opiše specifična stanja, koja koreliraju između više humanističkih pristupa. Osvrnućemo se na dva, a dio su nous-anima sinteze (razuma i duše) - i vidjećemo gdje stanuje destrukcija. Jer, možda je nevolja zbilja u drugima... a možda do...

Samo bez perike

Samo bez perike

Dok samoizolacija i karantini traju, ajmo neke činjenice: Mi se trenutno borimo sa dvije pandemije: korona i glupost. I to ti je to. A da li ste znali da 49% ljudi koji koriste lične oglase ili aplikacije za pronalaženje partnera (erotske ili ljubavne prirode) već su...

Čudno proljeće

Čudno proljeće

Neobičnih ljudi je od pamtivjeka bilo... teško im bijaše da ubijede ostale da su nalik njima. A danas? Danas splačine žvaću podjednako i fukara i blagorodni. Stvarnost više nije probirljiva u ponižavanju. Svi po obrazu, niko o obrazu. Međutim, kako prihvatiti nekog ko...

Restart

Restart

Kad su stigli, zauzeli su pozicije na kojima su njihovi djedovi stajali. Bio je to prvi put da su se uživo sreli. Svaki istih godina - doduše, nisu isto djelovali. Dvanaestorica najvažijih. Iz odreda čuvara. Tu, na najmoćnijem mjestu na planeti. A nije palata....

Pauza i premotavanje

Pauza i premotavanje

Razgovorljivi smo; osjetljivi na glasove i riječi; uglavnom mislimo da znamo upotrebnu vrijednost pojmova koje koristimo... i uglavnom se za.ebemo.             "Bitisati" je popularan glagol. Često korišćen u literaturi kao lirovani doprinos pisaca, danas sve više...

Proljeće je

Proljeće je

Oči, izglačane bremenom soli ćutanja, a ruke stegnute oko navoja zavjese. Želio je svjetlost - makar sa prozora, pa bila bajata... ali ruke nikako da se pomjere. Žudio je za suncem. Rastegljeni zastori teške boje ostadoše da stražare i brane danu da sobi svane....