Eliksir smisla

Eliksir smisla

Negdje, u mekom trbuhu svemira, taman tamo gdje prislutiš da se svemir završava (a zapravo, tu se tek naglo račva) leluja ogromna planeta. Gali u mlijeku ugodnih plima - poput sitog mladunčeta, umotanog u kolijevci od oblaka, zaljuljana na strujama sa ugašenih...

Kovalno stanje

Kovalno stanje

Poznate su mnoge klasifikacije, razne fascikle su osmišljene... sve treba negdje da pripada, i svemu se traži ime. Ali jedna "mre" od nepominjanja, pride izuzetno važna – podjela ljudi na konstruktore i destruktore.             Često nazivana grubom, ova distinkcija...

Bohater

Bohater

Udovolјivač (pleaser) - termin koji je, sve su prilike, prvi put ozvaničen u radovima Roberta Dala. Vrlo brzo je zašao u biheviorističko deskriptivnu (profiličarsku) zonu i dobio, ne jednu, već dvije definicije. Žuti udovolјivač - podrazumijeva osobu koja će činiti...

Lijepa jagnjad

Lijepa jagnjad

Tamo gdje su katuni rasuti po padinama, gdje se rađaju najljepša jagnjad, a pravi najukusniji sir, onaj lisnati... tamo je put do dva stjenovita zuba - Mali i Veliki Žurim. Onud, drugačiji mir teče. Nema pjesnika koji to može da preusti srcem.             Onamo...

Pet navoja

Pet navoja

Tri, možda čak četiri godine prođoše od kada je objavljena priča o Aldijaninom čvoru. Čitanost i popularnost te kolumne je bila neočekivano velika... i niko nije mogao da predvidi da će biti, pa... "vidovita". Danas, kada se svako čeljade prelama prema šemi koja je...

Praunuče

Praunuče

Stopala su prestala da pridržavaju pod. Ruke joj skliznuše sa dovratka. Tijelo naredi da se prostre i propadne u bezdan. Samo da nestane. Odmah! Sva je stala u njegove oči... a od njih je dopirao pogled sladi, pogled gada. Pronašao je! A mislila je da je utekla. Još...

Skorup i žvake

Skorup i žvake

Pažljivo je slušala direktorov uvod. Tek što su se upoznali (nema ni pet dana), a već je dva puta morala da dolazi na razgovor. Pribojavala se da će ovo, možda biti i poslednji. Kancelarija je mirisala na žvake, iz svakog ugla je virio paketić... neki sa slatkišima,...

Vidosava

Vidosava

Običan. Tako običan dan. Lagan. Kad je ugodno toliko, da čovjek pomisli da je život umjeren i izmjeren do zateznog grama. Ptice su samo ptice, trava je samo trava... a ljudi su tek majmuni sa manje dlaka. Ništa više od toga. Svako svog posla. Uz odsustvo međusobnog...

Uspavanka na rukama

Uspavanka na rukama

Krajem 17. vijeka u sivim brdima Zatrpani u jami, većina mrtvi, neki poluživi... Bačeni da se jedanak smrznu, a docnije u istom gnoju stope. Uglavnom žene, ali i stariji muškarci. Rascijepanih grla, prosutih utroba... od oštrica mrkooke vojske ljutog age, što se...