Treptaj

Treptaj

Kožni, pokretlјivi zastori koji štite oči od uticaja iz spolјne sredine – tako medicina definiše kapke. Ljekari često obrate pažnju na njihovo stanje kada pokušavaju da dijagnostikuju probleme ili prepoznaju promjene u organizmu. Čak se kod osoba sa povišenom masnoćom...

U dlanovima

U dlanovima

Lit - svjetlost u grudima Brihante - kapija Isik - prelaz Anh - šuma zaborava * * * Iako nije radio ništa od onoga da bi mu Lit postao jak, posjedovao je najveću svjetlost u grudima koju je neko pamtio... A bilo je dosta onih koji su se dobro sjećali predanja, tu -...

Iz Minhena u Grahovo

Iz Minhena u Grahovo

Pred vama je priča koja je nastala inspirisana velikim brojem pitanja na temu koja je tako interesantna svima koji žele da se bave dušom... emocijama i stanjima koja su naoko nedokučiva (skoro pa nevidljiva). Poslušajte kako se danas i nekada čovjek susretao (susreće)...

Alma

Alma

Krazim hora - posuda u koju Bog nakuplјa molitve što ih jadni lјudi sriču. U nekim spisima je nazivaju i "kotao potreba". Na svakih osam hilјada godina, mora da je napuni do vrha, kako bi se (onako neuslišene) izlile u melem... i izliječile Gospoda. Jer... da li ste...

U nastavcima

U nastavcima

Kada prilike od čovjeka načine razbucanu marionetu, pa se ovaj osjeti ko ugrđen plastelin: bez ljepote i boja - onda njegovo beznađe, ljutnja i išklepani ponos traže galaktičko poravnanje. Ono glupo potvrđivanje od okoline. Da nisi tek tamo neka pančeta zavaljena među...

Uliks

Uliks

- Povij taj vrat! Ne gledaj me! Okrenu lice. Bi to kratak i bolan pokušaj. Obmoti nauljenih kanapa stezali su glavu i ruke - ne dajući ni najmanjem trzaju da se uprkosi. - Gdje je gnijezdo? - šib biča skubnu još jedan kaiš mesa sa leđa - Kude si ga sakrio? Kazuj!...

Erupcija

Erupcija

Toba. Jezero na Sumatri (Indonezija). Mjesto gdje su nastali prvi ljudi. Njihovi smo, i samo njihovi potomci (ako se u međuvremenu nauka ne predomisli). Prije 75.000 godina ona nije bila mirna jezerska površina - kakva je danas - već vulkan... vrlo, vrlo neobičan....

Toliko načina

Toliko načina

Razlome se. Stvari, lјudi... pa i ti sam. Shvatiš da kao cjelina nisi dovolјno dobar, snažan i spretan. Treba ti da rasteš, omoćaš i... i osvajaš? Ali kako da nastaviš sa rastom kad si to već odradio? Jesi... ali ni za šta nisi stasao. Šta osvojiti kada sve što je...

Stiropor

Stiropor

- Eto tako... - i izvuče iglu iz male vene. Zagnjuren u ćebence, čuvao je pogled od uboda, misleći da se time sakrio od bolnice. - Spava li ti se? - dotače mu vrh nosa. - Spava... - Boli li te nešto? - Ne boji... - njoj se, međutim utroba cijepala gledajući ga kako...