Dugo skraćivanje

Dugo skraćivanje

Neumitno, svaki umjetnik kad tad zađe u sivu zonu. Postaje prepoznatlјiv po nosu sa kog sagledava svijet - te odbija da se zarotira. Stvari ili skliznu sa vrha pa se raspu u etar, ili se zadrže na surli... pa zacrvče ko slina. To je pojelo mnogo stvaraoce - repeticija...

Lišaj na bagremu

Lišaj na bagremu

Da. Postoji više vrsta ljubavi. Najsočnije su one koje vas erotski ukvase... no, ujedno su i najkvarljivije. Prezru... ili uskise. Kako god - milovanjem su uslovljene. A tarenjem tijela - iznutra se ohrapavi. Opet, tu je i odnos između roditelja i djece. Sveza koja se...

Meso i nar

Meso i nar

Umotala ga je u ćebe. Samo mu je nos virio iz vunenih navoja. Krvava sjekirica bila je na podu, pored butina joj - dovolјno blizu da je u nagloj potrebi dograbi, taman daleko da je on ne vidi. Još je bilo tragova mrkog mesa na oštrici. - Mama... - prozbori - ... nije...

Nepenthe

Nepenthe

Kiša, inje, mjesec, studen, prolјeće, vukovi, urlik, pjesma... svega toga ima u tebi. I za svaki navoj bi mogao naći mjesta u divlјini, ili na jastuku. Mekoća iza tvog čelika je možda savitlјivo topla... ali niko više nema strplјenja da trpi, da kopa po presahlom...

Nanm u nama

Nanm u nama

Neke nam se riječi maze sa vazduhom čim poteknu... imamo toliko lijepih pridjeva i imenica da se izgovaraju grudima, grlo ih zagrli naknadno - kada ih treba obući glasom i pustiti drugima. Pomalo je bezobrazno što još nismo sačinili leksikon "jezikopojenja" i notnim...

Čarobna lampa

Čarobna lampa

Aladin joj pruži ruku. Pridrža se i iskorači na leteći ćilim. Terasa palate osta za njenim slatkim bokovima. - Princezo... - oči mu zacakliše - ... Izgledaš divno. Jasmin se zakikota, sakri podgled ispod uvojaka, pa reče: - Neka jadan. - Pođimo. - lupnu ćilim -...

Žar

Žar

Šta čovjek da učini da se u žar pticu pretvori? Treba biti očuvan, odlučan i jak... Nije imao ništa od toga. Osim rana, i straha da će tuga neka iznenadna da iskoči i uzvikne "Tebe sam čekala!" - da ga sočno polјubi u srce, i nalegne ispod kože, da gleda svijet očima...

Nije baš dabar

Nije baš dabar

- Oli prestati da čačkaš taj nos?! To je izgleda zbuni, naglo stade, sa prstom zabijenim u nozdrvu i jednom kikicom posred glave. Druga joj se raskupusavila i štrčaše sa strane - poput palme. - Ne bih mama. - Čuješ li me! Djevojčice to ne rade. - E rade! Milena može...

Tetkin mezimac

Tetkin mezimac

- Eto me! - zasasi kukovima kroz hodnik, tromo se primače vratima - Ne lupaj! Mrgodna svjetlost lošeg jutra uleće prva. Iza repnog snopa stajaše usučena prilika - spuštenih, nepravilnih ramena. Mladić vodnjikavih očiju, sa nateklom gornjom usnom. Prirodno je bila...