Jiruma

Jiruma

Bio je poslednji od svoje loze... poslednji iz vrste. Jiruma su ga zvali oni kojima je dozvolio da mu ime dozvole. Živio je s kraja pogleda, skačući po granama gustine, jedući kruške i šargarepe i posmatrao kako doline rude kad sunce zađe. Nije volio da zuri mnogo u...

Derište

Derište

Laktove smjesti na ploču stola, dlanove primače licu dozvolivši prstima da se dodirnu, i na njih blago spusti usne... Izgledalo je kao velika šuplјa piramida na čijem se vrhu nalazi ogromna, zabrinuta glava. Posmatrao ih je ozbilјnim tonom. Kapci su se lagano svlačili...

Klinovi

Klinovi

Takav smo narod, čekajući. Modifikovani da konstantno budemo u neriješenom statusu. Život nam se završi a da ne znamo ni da li smo početaka imali... bilo kakvog, osim rođenja. Previše "svetih ratova", važnih bitaka... toliko puno pozajmlјenih bitnosti koje nemaju...

Preskupa rakija

Preskupa rakija

Bila sam lakonoga, skoro pa lakokrila... no krila nisam imala, iako sam bila vila. Voljela sam stope i tabane... oh, kako sam ih samo voljela... i da... bila sam blijeda. Govorili su mi da sam vjerovatno među prvom od djece Starpanje... i da mi je zbog toga koža...

Sičija

Sičija

Primijeti vjeverica drugu vjevericu da se zablenula u nešto. Pažljivo se primače. Pomirisa okolinu. Pogleda lijevo-desno. Njušnu pod rep. Ispravi glavu, pa joj se privuče do uveta: - Šta gledaš to? - Pssst! - metnu kandžicu na njušku - Vidi (pokaza put krošnje,...

Geografija duše

Geografija duše

U većini slučajeva kada se pomene duša, čovjek lagano dodirne mjesto ispod grla, na udolini ka grudima. Svijet je tako nesvjesno prihvatio konvenciju da se kolijevka ljudske srži nalazi, nigdje drugo, već na varovima između pluća i meke kože. Doduše, niko u potpunosti...

Jeo bih te

Jeo bih te

Egoizam. Svako li ga danas nosi, a? Stav o sebi toliko luksuzan da ne vrijedi prebijene pare. No, nije on toliko ružan - ima jednog daleko grđeg rođaka. Da li ste čuli za hugsteizam? Stanje teškog samolјublјa. Onaj koji ga posjeduje ne cijeni nikoga, a ako je u...

Mala

Mala

U sirotištu - Molim Vas! Sva dokumenta! Ne samo izvještaj! – potprašena strahom od inspektorke, upravnica izjuri da nađe papirčine. Ova ostade da sjedi - namrgođeno prelistavajući sadržaj fascikle. Najednom... osjeti viruckanje iza odškrinutih vrata. - Šta radiš tu,...

Rijeka Slavica

Rijeka Slavica

Šum joj je pjevlјiv... poput kosa kad dočeka zorni zrak čekanog prolјeća. Talasi joj starovremenom mladošću sase, ko kukovi što neka slatka gospođa imade. Nјima ne zaplјuskuje obale... o njih se miluje. Neko bi ti rekao "Vidi kako se maze!". Kada ne gledaš, stupe na...