Ljubičasta

Humka, na južnoj strani groblja – sa svega nekoliko kamenih stubića… i jedva vidljiva ploča. Ugravirana slova: O koncu mraka… kad zaćuti miris ljudi, a zaurla vonj đavola… u uglu čekanja… odavno piše, a zauvijek će da stoji –  moja...

Za Elijusa

Ostalo je… možda su slagali, ali ostalo je. Rekli su mi da bagremovi osjećaju jedni druge. Žile korjenske su mogle da pređu duge kilometre, dok se sa najudaljenijim ne isprepletu. Tako su komunicirali, tako su rasli… tako su se čuvali… i umirali. Bio...

Među Troklocima

Rat. Odvratna, dangubno gubava pojava. Miris iznutrica, bojište, panciri, iskidana grla… učine da pomisliš… kakvi pomisliš… ubijediš sebe da povratka u mir više nema. Nikada. Naš rat je počeo odavno, i ne pamtim više ko sam… znam samo da vitlam...

Deka

Cokotavi. Tako su ga zvali. Zbog jezika kojim je stalno dodirivao usne dok diše. Drugi kažu zbog neujednačenih koraka koji su strugali cipele. Imao je razne nazive… ali  mu nisu znali ime. A zvao se… Nije ni bitno. Nećete ni zapamtiti, sve i da napišem....

Molitva

Kao psina… odrta i gladna… prepričala se preko dola, zahvatila brdo – pa stomakom nalegla povrh sela. Ne zna se ko je crnji – mahala ili ta martovska, škrbava noć. Bunar, iz kog odavno ne dopire voda, osim smrada nekog debelovjekovnog –...

Filokalist

Dešifrovanje duše, najteža je kripto zamka od postanja… Razumijevanje najfinijih navoja ličnosti predstavlјa krajnju destinaciju sveg lјudskog truda. Umjetnost, nauka i vjera – za cilј imaju spasenje. Svaka polazi od različitih stanovišta: umjetnost pruža...

Mjesec u ribama

Ta kristalna jasnoća jezera. Dotače površinu jezikom… Znači, smrt ipak ima ukusa… Suza napusti dušu i skliznu u tragovima. Čudesne li scene. Bijeli lav, i mrak vode što nije tekla. Čekao je da zaspi poslednja zvijezda, i da zađe u sag jezera. Onda je...

Neobičan slučaj

Nije bila ono što je očekivao da će zateći. Kiša je spirala svjetlost sa uličnih lampi i gonila pljusak ka utrobi mraka. Patrolna kola su bila posvuda… pet ili šest vozila čak, koliko je mogao razaznati. Noć nije smjela samo jedno mjesto da proguta…...

Krug oko Mjeseca

Nađe je usred vrta, bosonogu i mokrih krajeva haljine. U ruci je držala sandale, podigla čelo put neba i zatvorenih očiju mrmljala. Napomenuli su mu da je svojeglava. – Gospođo Zorka! Ajte ovamo! Uskoro se završava ručak. Pogleda ga otškrinutih kapaka. Imala je te...