Nodilo

Nodilo

Bila sam lakonoga, skoro pa lakokrila... no krila nisam imala, iako sam bila vila. Voljela sam stope i tabane... oh, kako sam ih samo voljela... i da... bila sam blijeda. Govorili su mi da sam vjerovatno među prvom od djece Starpanje... i da mi je zbog toga koža...

Golubarnik?

Golubarnik?

Najbolja vremena za prosperitet su najgora vremena. Doduše, najgora vremena izvlače i najgore iz ljudi, što opet pruža fokus očima da pogledom traže one najbolje. Najbolji uvijek pobijede, ali često ne za njihova vremena i ne u njihovim trkama. U svakojakim utakmicama...

Vatra i voda

Vatra i voda

Pa da krenemo... Ignipotens (latinski izraz), vremenom je suptilno angliziran i pretvoren u pridjev Ignipotent koji se i najčešće koristi unutar fenomenološke "Matrice ovladavanja neovladivim". U izvornom obliku, ignipotencija podrazumijeva kontrolu nad sveukupnom...

Da mogu

Da mogu

Nije ih ostalo mnogo. Svega šačica... uglavnom oko groblja u brdima. Nisu dirali žive, takva je bila azma - drevni dogovor između Psoglavih i ljudi. "Samo ladno meso sa mrca", jedino dozvoljeno kao hrana. A on - on osim snage i čeljusti, nije imao imena. Nikad ga nisu...

Poklanjam ti

Poklanjam ti

Gospođa je bila treći posjetilac tog dana. Potpuno nepoznata, kao da ne dolazi iz njegovog, a ni iz okolnih sela... vjerovatno je iz nekog južnog kraja (ako je suditi po odjeći), što, opet, nije nemoguće. Muka natjera ljude da prepješače velike razdaljine, samo da...

Udimljavanje

Udimljavanje

Kad pogledaš izbliza (uoštravanjem fokusa), svi smo različiti... detalji nas čine posebnima. To ipak ne znači da nismo ujednačeni. Čim odmakneš sliku, ili sebe od slike, vide se neke pravilnosti koje nas svode na sledeće - vrlo smo opet slični. Šta ćemo onda sad,...

Sakrij da otkrijem

Sakrij da otkrijem

Ri­jet­ko ko­ja di­sci­pli­na je pro­šla put od iz­ru­gi­va­nja, potom vucanja do sa­mog vr­ha - kao što se do­go­di­lo sa fi­zi­og­no­mi­kom. Zovu je i "ubicom taj­ni", "lovcem na in­tim­nost”. Uvidom u pro­mje­ne na li­cu i iz­mje­na­ma po­lo­ža­ja ne­či­jeg...

Lice ljubavi

Lice ljubavi

Ni po čemu... ni po čemu nije moglo da se zaključi da je uznemiren. Bez trzaja, nema damara. Pogled čist, besprekoran. Vilica stegnuta. Šaka uhvatila zglob šake, pa obje položene iza - u dno leđa, natjeravši torzo da se isprsi -  pa su lente ljepše blistale na...

Prikrivanje

Prikrivanje

Iako se u široj eksplikaciji ljudskog karaktera sve više izbjegava dualitetni princip da je neko introvertan ili ekstrovertan (jer, pitanje je da li je iko isključivo samo prvo ili drugo; i zašto ih pobogu suprotstavljamo?) - jedan oblik opstaje kao svojevrsna...