Nekoliko kapi

Nekoliko kapi

Vrlo ugodno. I raspored stolica, i lijep hlad ispod drvoreda lipa, i okolne prskalice... Da, zgodno mjesto za sve okupljene, a samo koji metar odatle vrelina ranog jula je lizala šta stigne. Opet, teško se disalo... i svi su jedva čekali da program počne (ma, da se...

S vješticama

S vješticama

Čudna bješe ta spona... Ona od vikarki, a ova - hara, ratnica. Malo je bilo takvih združeljubnosti među vješticama... posebno s one strane Zuba, ali opet, bjehu njih dvije... i bješe to sasvim dosta. Sestre... surodnice. Jedna poje stihove i razigrava vihore, druga...

Paunovi i ćurke

Paunovi i ćurke

Iako dokazi u dovoljnoj mjeri ne postoje (još), stanovište da svaka porodica doživljava svoj genetski vrhunac u samo jednom iznjedrenom potomku je opšteprihvaćena. Treba nekoliko generacijskih ciklusa da se rodi taj/ta kojeg/koju krase najbolje tjelesne i umne vrline...

Suncima

Suncima

One koji krenu da se bave profilisanjem začudi koliko je specifičnih aspekata lingvistike uključeno u ovu nauku... Tu su: etimologija (nauka o porijeklu riječi), etnolingvistika (jezik kultura), antropološka lingvistika (ljudska spoznaja izražena kroz riječi, i...

Mileno

Mileno

Dok je stezala zube, gledala je u one dvije brkate ženetine - htjela je da vrišti zbog njih, ne zbog bolova. - Ajde! Ajde! - jedna joj je zavrtala koljeno. - Ajde! Ajde! - druga joj skakala po stomaku. Neugodnost koju su pravile te grdne seoske babice bješe teža od...

Dar s neba

Dar s neba

I kad je djelovalo da se svijet prevrnuo na leđa i da je samom sebi počeo da skube uši i udara laktom posred usirenog mozga... spas zbilja stiže. Najednom. Odozgo. S nebesa. * Sprave ih u početku nisu ni evidentirale. Prošle su kroz atmosferu pocijepavši nekoliko...

Mentalna jasnoća

Mentalna jasnoća

Možda je termin "influenser" nov (još se dovijamo kako da ga prevedemo, "uticajač" ili "uticajnik") - međutim, njegova patološka podloga (kompleks boga) je odavno ugravirana u prirodu čovjeka. Moderni influenser posjeduje pseudoubijeđenost da bi trebalo da utiče na...

Stručnjak za ptice

Stručnjak za ptice

Nikšić - 17. maj 1983. - Jesi li ti onaj za ptice? - ušetao je bahato u dvorište, propraćen dvojicom jednako odvratnih njuški. - Ornitolog? - spusti tovar nasred poljane i ispruži ruku - Da, ja sam. Kako vam mogu pomoći? - E, taj... ornamolog. - i prase je imalo...

U raljama hrčka

U raljama hrčka

Svi smo mi priče bez naslova... Svakom sreća osta dužna darova. Ljuti od brojnih tuga, zarobljeni u predstavi ideja "šta je dobro, a šta ne valja". Pa čim okusimo nečijih nekoliko pogleda, mislimo "taj čovjek je tu da mi uzme džigericu i samelje rebra!" Tumačimo druge...