Vrati me

Vrati me

Trčala je, spoticala se, padala, ustajala... pokušavala da razazna kuda... ali, kletna kiša i vjetar nisu dozvoljavali umu da shvati gdje je kuća. Jezik noći grizao je goli dio tijela. Ruke joj bjehu modre od leda. Haljina bješe na više mjesta rascijepana i prljava....

Zatureni načini

Zatureni načini

Procjene talenata, i klasifikacija predispozicija kod čovjeka, pripadaju setu multidisciplinarnih provjera koje zapravo podrazumijevaju sledeće - uočiti kakve mogućnosti čeljade posjeduje. Pristupi su različiti, ali svi oni nose zajednički kvalifikativ - izrada...

Bogovi

Bogovi

Ogroman dio broda, struktura (sonda) sa prikopčanim modulima, držala je stabilnu poziciju nadomak Encelada - Saturnovog mjeseca. Sa matične stanice (udaljene nekih desetak kilometara) pratili su životne parametre majmunice u toj masivnoj mašineriji. Prošlo je više od...

Katran

Katran

Suzdržanost u definisanju zla, koštalo je nauku mnogih instrumenata koji su mogli biti razvijeni - a ostali su u začetnoj fazi - neki čak odbačeni, što je opet, dopustilo malemorfiji (demonskim formama) da djeluju nesputano. Ima ih svuda, umotani u civilizovane folije...

Eliksir smisla

Eliksir smisla

Negdje, u mekom trbuhu svemira, taman tamo gdje prislutiš da se svemir završava (a zapravo, tu se tek naglo račva) leluja ogromna planeta. Gali u mlijeku ugodnih plima - poput sitog mladunčeta, umotanog u kolijevci od oblaka, zaljuljana na strujama sa ugašenih...

Kovalno stanje

Kovalno stanje

Poznate su mnoge klasifikacije, razne fascikle su osmišljene... sve treba negdje da pripada, i svemu se traži ime. Ali jedna "mre" od nepominjanja, pride izuzetno važna – podjela ljudi na konstruktore i destruktore.             Često nazivana grubom, ova distinkcija...

Bohater

Bohater

Udovolјivač (pleaser) - termin koji je, sve su prilike, prvi put ozvaničen u radovima Roberta Dala. Vrlo brzo je zašao u biheviorističko deskriptivnu (profiličarsku) zonu i dobio, ne jednu, već dvije definicije. Žuti udovolјivač - podrazumijeva osobu koja će činiti...

Lijepa jagnjad

Lijepa jagnjad

Tamo gdje su katuni rasuti po padinama, gdje se rađaju najljepša jagnjad, a pravi najukusniji sir, onaj lisnati... tamo je put do dva stjenovita zuba - Mali i Veliki Žurim. Onud, drugačiji mir teče. Nema pjesnika koji to može da preusti srcem.             Onamo...

Pet navoja

Pet navoja

Tri, možda čak četiri godine prođoše od kada je objavljena priča o Aldijaninom čvoru. Čitanost i popularnost te kolumne je bila neočekivano velika... i niko nije mogao da predvidi da će biti, pa... "vidovita". Danas, kada se svako čeljade prelama prema šemi koja je...