O Profilisanju

Konkretizovano i uprošćenim načinom rečeno, profilisanje je oblik očitavanja, objašnjavanja, ali i spoznaje jedinstvenosti čovjekove psihe -njegovog uma, potencije, statike, dinamike, emotivnog stanja i kondicije usaglašavanja misli sa sviješću.

Uraditi profil znači imati “vodič za upotrebu samog sebe” ili “vodič kroz sopstvenost”. Od metoda se koriste svi naučno potvrđeni koncepti prisutni u psihologiji, psihopatologiji, sociopatologiji, neoneobihejviorizmu i mehanici razvoja.

Profiličar je jedna vrsta naprednog psihologa, tumača svih čovjekovih unutarnjih stanja.

Uradi svoj profil

Od juna 2015. godine program profilisanja je i zvanično započeo sa postojanjem na prostorima nekadašnje Jugoslavije – Crna Gora, Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Makedonija. Svaki čovjek od sada ima mogućnost da zatraži izradu deskriptivnog profila. Testiranje podrazumijeva prolazak kroz tri, sasvim lagane, faze. Rezultate testova, tj. dio koji se tiče sposobnosti i talenata, možete uvijek dodati ostaloj dokumentaciji prilikom apliciranja za željeni posao.
Kako se radi o relativno nepoznatom i nedovoljno objašnjenom postupku, brojna pitanja su stizala na našu adresu. Njih ćemo grupisati po sličnosti i odgovoriti još jednom, ovdje:

1. Šta to znači da uradim profil?
– Podrazumijeva izradu psihološkog profila čovjeka

2. Kako profil izgleda?
– Kao skripta od dvadesetak (nekada više) stranica.

3. Šta tu sve piše?
– Definicije i objašnjenja od čega si sazdan. Kakav si. Kakav sve nisi. Šta te remeti da “porasteš” i postaneš zadovoljan sobom.Šta je sa tvojom srećom. Kvalitet. Kakvoća. Šta te koči. Ko te koči. Šta je problem svih tvojih problema. Šta fali. Šta te remeti? Čega je previše? Koje talente posjeduješ a da ih nisi svjestan… i demone koji te jedu, a da ih ne prepoznaješ.

4. Je li prva faza teška i zadire li se puno u intimu?
– Nije, čak većina kaže da su uživali u razgovoru (I faza). Pitanja nimalo ne zadiru u intimu, tj. nisu ofanzivna… Mada, rešenja koja dobijamo iz njih, pričaju intimnu priču o tebi.

5. Kakva je druga faza?
– II faza je samostalna… što znači da osoba kod kuće sama radi na ili eseju (posebno zadatom) ili na mapi uma. Oba koncepta su veoma zanimljiva.

6. Kakva je treća faza i zašto je toliko bitna?
– U trećoj fazi čovjek dobija upitnik sa posebno dizajniranim pitanjima… ona su razmještena tako da odgovaraju matrici (tj. rešenjima) iz prve dvije faze. Ne može se reći da je treća faza “najbitnija”, ali s njom se zaokružuje postupak profilisanja.

7. Kad završim sve tri faze koliko ću da čekam na profil?
– Obično nam treba od 7 do 10 dana rada da se sve svede na papir.

8. Je li profilisanje naučna disciplina?
– Da. Apsolutno. U radu pored profiličara, smjernice prate i dva psihologa.

9. Šta se dešava sa onima koji urade profil?
– Kad dobijete štivo (deskriptivni profil), brzo se pretvori u neku vrstu “priručnika za upotrebu sebe” ili ogledala koje pruža savjete. Bilo je onih koji su uz pomoć profila promijenili živote – na bolje. Ostale unaprijedi. Mada, neki se začude, naljute ili iznenade – ali nakon dan-dva shvate da u rukama drže “slova o sopstvenom zapisu”, te uskoro nauče da ga pravilno čitaju. Iskrenost u radu je normativ. Promjene za svakoga uslijede… Međutim, nikako ne očekivati da se to dogodi istog minuta… Većina profila su “situacioni” – što znači da se mijenjaš u skladu sa situacijama koje budu dolazile. Profil će te naučiti gdje griješiš i šta propuštaš. Kako da na sve gledaš iz drugog ugla, dovoljno udaljen, a potrebno prisutan.

10. Da li će i drugi znati šta piše u mom profilu?
– Nikako. Samo ti i profiličar. Anonimnost je etikom i vrstom posla zagarantovana. Samo će profiličar znati tvoj pravi identitet. Od samog starta ti se dodjeljuje kod (kombinacija od broja i slova) pod kojim se tvoj profil (program) vodi.

11. Koji je narod uradio najviše profila?
– Od evropskih, prednjače Njemci. Japanci su na globalnom nivou najčešći korisnici usluga profiličara.

Kontakt
Zainteresovani za izradu svog profila sve potrebne informacije mogu da dobiju putem mejla: stefka.mili@gmail.com